Lidgelden

Volwaardig lid (inbegrepen Provac – CVB en Sabam):    36 €
2de volwaardig lid binnen hetzelfde gezin:                       20 €

Volwaardige leden
(met CVB & Provac aansluiting bij een andere club):      20 €

Rekeningnummer : BE57 9730 2177 6635
Videoclub Cycloop – 2970 Schilde
Maatschappelijke zetel: Schilde

© Cycloop 2016
Powered by Mcorp.
Go to Top