Lidgelden

Volwaardig lid                                                                    :    40 €

2 leden in dezelfde woongroep                                         :     60 €

Rekeningnummer : BE57 9730 2177 6635
Videoclub Cycloop – 2970 Schilde
Maatschappelijke zetel: Schilde

© Cycloop 2016
Powered by Mcorp.
Go to Top